Konstrukce pro fotovoltaické články a solární kolektory

Konstrukce pro fotovoltaické články a solární kolektory

Železobetonové stavebnicové konstrukce, vyvinuté pro účely staveb fotovoltaických elektráren a topných systémů se solárními kolektory. Stavebnicový systém umožňuje stavbu libovolných výkonových variant. Stojany pro fotovoltaiku dodáváme ve dvou velikostech s úhlem 30°, což umožňuje montáž panelů v jedné, nebo ve více řadách nad sebou. Jsou vhodné k umístění ve volném terénu i na střechách. Podkladové patky zabraňují nadměrnému boření konstrukce do měkkých podloží. Další výhodou je to, že odpadá nutnost montáže kostrukce na kotvící prvky zavrtané do podkladu a je možno využít ke stavbě i lokality, kde není možné narušovat ochrannou krycí vrstvu (např. prostory bývalých skládek a pod.).

Stojany pro solární kolektory jsou dodávány s úhlem 45°. Jsou též použitelné na volném prostranství i na plochých střechách.

Oba systémy jsou ověřeny statickými výpočty i provozními zkouškami.

Montáž konstrukce ve volném terénu

Montáž konstrukce ve volném terénu

Montáž konstrukce na betonové desky

Montáž konstrukce na betonové desky

2012 © Všechna práva vyhrazena B.Neton – zahradní nábytek a zahradní krby | SEO od Effectix